Sjukresa - när kan jag få åka sjukresa?

Sjukresor beställs på 0771-92 00 00

Vid resor till läkare, sjukvårdande behandling och tandvård ska du inte åka
färdtjänst utan sjukresa. Vid planerade besök ska du beställa sjukresan
senast kl 16.00 vardagen innan resan.

Vad gäller för att jag ska få åka sjukresa?

Grundregeln för sjukresor till och från vården är att alla erbjuds gratis resa med kollektivtrafiken. Du som har färdtjänst eller medicinskt behov av annat färdsätt får åka taxi. Reser du med region- eller stadsbuss, är kallelsen din färdbiljett till vårdbesöket. För hemresan är kvittot på besöksavgiften din färdbiljett. Du kan även lösa biljett och få ersättning i efterhand. Vid tågresa löser du biljett och ersätts i efterhand. Saknas kollektivtrafik där du bor, kan du få gratis anslutningsresa med taxi eller egen bil till närmaste hållplats/station. Om du inte är folkbokförd i Örebro län gäller ditt landstings sjukreseregler.

Hur gör jag?

Om du behöver beställa en resa med taxi eller servicelinje, ring Beställningscentralen,
telefon 0771-92 00 00. Tala alltid om när du måste vara framme.

Servicelinjer

Busslinjerna går mellan följande orter, Karlskoga-Örebro*, Askersund-Örebro (linje 708)*, Hallsberg-Kumla-Örebro (linje 709)*, Laxå-Karlskoga (linje 594).
Resa med servicelinje beställs senast klockan 18.00 vardag före resdag på telefon 0771-92 00 00, texttelefon 019-670 25 07. Vid beställningen måste du tala om vilken vårdgivare du ska besöka.
* Angör vid Universitetssjukhuset Örebros entréer. 


Det är Region Örebro län som har hand om sjukresor.  Här finns mer att läsa om vad som gäller. 

 

Publicerat den: 18 februari 2016