Nyhetsbrev

Aktuellt

 • Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa

  Varje år publiceras en rapport från Svensk Kollektivtrafik vid namn Årsrapport Kollektivtrafikbarometern. Rapporten baseras på en undersökning där det genomförs intervjuer med både allmänheten och resenärer under året. Intervjuerna sker via telefon och deltagarna har svarat på frågor om resvanor, kvalitet och service.

   

  I rapporten framgår bland annat att en klar majoritet av kollektivtrafikresenärer i Örebro län upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. 86 % av kollektivtrafikresenärerna uppgav att de ansåg det tryggt att resa kollektivt i Örebro län. Den sammanlagda siffran för alla deltagande län i Sverige var på 80 % för 2016.

   

  Minst nöjda är kollektivtrafikresenärerna i Örebro län med informationen vid oplanerade trafikförändringar. 46 % av kollektivtrafikresenärerna i Örebro län var nöjda med informationen, vilket är en ökning med 15 % sedan 2012. Den sammantagna nöjdheten hos kollektivtrafikresenärer för alla deltagande län var på 38 % för 2016.

 • Förändringar från v.9 för skolskjutsar i Karlskoga kommun

  Från v.9 genomförs förändringar i skolskjutstiderna inom Karlskoga kommun. Det kommer att skickas ut information till de som berörs och inom kort kommer även de nya tiderna för skolskjuts att skickas ut. Mer information kring förändringarna v.9 finnas att läsa i vårt kundforum.

 • Prenumerera på vårat nyhetsbrev = Resvärt

  Som prenumerant får du information om aktuella nyheter, kampanjer, resetips och kommande event - direkt till din mejlinkorg. Tidigare prenumeranter av vårat nyhetsbrev Heja Bussen! står kvar som prenumeranter av vårat nyhetsbrev, som nu heter Resvärt.

  Läs mer om nyhetsbrevet och börja prenumerera här! 

 • Prisjusteringar 9 januari

  Den 9 januari genomförde vi prisjusteringar på våra biljetter. I samband med det bytte 31-dagarsbiljetten namn till Pendlarbiljett. Generellt höjdes priset med 2 procent, men vi sänkte också flera av priserna. Priserna finns sökbara i reseplaneraren och du kan läsa mer kring några av justeringarna i vårt kundforum: Vi har justerat priserna från 9 januari.

Reseplaneraren

Reseplaneraren

För resor i mälardalen

Reseplaneraren

För resor i Sverige

Personlig tidtabell

Företagskort