Rädda världen – eller bara snack?

Det har varit mycket prat om miljön en tid. Klimatsmart är snart ett lika vanligt förekommande ord som nätverk. Nu ska till och med Lasse Åberg sätta upp en klimatmusikal med namnet »Banankontakt«!
Svensk Kollektivtrafik jobbar ständigt med miljön. Varje dag. Men är det mycket snack och liten verkstad eller händer det något?

Bild på flera figurer som gemensamt håller upp en jordglobLäns- och lokaltrafikens branschorganisation ska stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Att stötta medlemmarna i miljöarbetet är en viktig del i det arbetet.
Johan Nordgren, som bland annat jobbar med miljöfrågor vid Svensk Kollektivtrafik, säger att miljöarbetet i mångt och mycket drivs tillsammans med landets kollektivtrafikbolag.
-Vi sitter ju inte här på kontoret och hittar på en massa saker. Det är viktigt att alla får komma till tals. Personligen så är mina arbetskamrater framförallt de jag har kontakt med och träffar ute hos våra medlemsföretag. Vi har en ständig dialog.

Ligger på
Att vara ute i verkligheten är nödvändigt, men räcker inte. Även om många idag vet att kollektivtrafiken är ett bra verktyg för att uppnå ett hållbart samhälle, krävs ständiga påminnelser och försök till påverkan. På senare år har fokus allt mer handlat om hur man ska kunna fasa ut de fossila bränslena, de som bidrar till bland annat växthuseffekten. Istället vill man få in en allt större andel förnyelsebara bränslen.
-Att fasa ut de fossila bränslena kostar just nu, så är det. Men på sikt kommer det att löna sig så vi ligger på. Bland annat genom en ständig dialog med politiker, debattartiklar och föreläsningar. Det är så vi brukar jobba.

Körigt värre…
Det finns faktiskt människor som åker kollektivt enbart av ideologiska skäl. Siffror från Naturvårdsverket visar att andelen som är beredda att resa med kollektivtrafiken för att bidra till en bättre miljö har ökat från 45 procent till 54 procent.
Sedan är vi nog rätt många som känner ”Jaha, som om det inte är nog stressigt redan. Nu ska man hjälpa till med att bromsa växthuseffekten också!”  Man undrar när, var och hur. Och gör det verkligen någon skillnad om jag lämnar bilen hemma och tar bussen till jobbet?

En bättre värld
Det gör det faktiskt. Ska vi vara riktigt klimatsmarta och bromsa den påverkan som sker på vår jord, bör vi begränsa våra personliga utsläpp till två ton koldioxid per år. Låter tufft, men de som vet påstår att det är möjligt – om vi alla ser över hur vi lever och hur vår vardag ser ut. Att ställa bilen hemma och testa kommunalt resande någon gång då och då har stor betydelse. En liter bensin, miljöklass 1 och 2, genererar ett koldioxidutsläpp på 2,36 kilo.
Och kör man på biogas undviker man i princip helt och hållet koldioxidutsläpp. Så tänk hur fantastiskt bra det är om man kan åka biogasbuss till jobbet!
-Kollektivtrafiken finns till för att skapa en bättre värld. Samtidigt så blir ju faktiskt bilindustrin bättre och bättre och vi måste hänga på. Självklart måste även vi förbättras. Vi har en skyldighet att gå före, att driva på utvecklingen och påverka marknaden.

Ju fler desto bättre
Men hur miljövänlig är kollektivtrafiken egentligen? Skeptiker älskar att ifrågasätta hur bra det är för miljön när en buss far omkring med två passagerare..?
-Det är ju naturligtvis sämre med två personer i en buss än två i en bil om man tittar på emissioner i stort. Men om man är typ fem eller fler ombord slår bussen en vanlig standard kombibil.
-Att höja kabinfaktorn, eller beläggningsgraden, jobbar alla i branschen med eftersom alla tjänar på det – även miljön. Det kan handla om nya linjenät, trafikplanering, optimering av omloppen, ändring av tidtabeller, anropsstyrd trafik med mindre fordon eller taxi med mera.

Till för alla
Johan påpekar att man måste komma ihåg att kollektivtrafiken är till för alla och därmed även finns i så kallade trafiksvaga områden där resenärsunderlaget är mindre än i en stor stad eller stadens närområde.
-Dessutom måste man komma ihåg att det är färre resenärer vissa tider på dygnet och att fordonsflottan är dimensionerad utifrån att kunna ta ombord alla som reser vid tidpunkter på dygnet då det är flest som reser.

Publicerat den: 31 maj 2010