Augusti 2016 - Förändringar i västra länsdelen

 

Vi jobbar ständigt på att bussen ska vara det bästa alternativet vid resor till och från jobbet. Genom att erbjuda ökad turtäthet, kortare restid och nya busslinjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt.

I augusti 2016 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen. Fokus var då på linjetrafiken kring Karlskoga och Degerfors med omnejd. Vad gjordes för förändringar och varför?

Fler resealternativ
Arbetspendlare i området har fått fler och bättre resealternativ. Bland annat har vi ökat möjligheterna att pendla med buss mellan Karlskoga-Degerfors, Karlskoga-Örebro och inom Karlskoga.

Större samordning
Linjeomläggningarna innebar också att fler barn och ungdomar kan åka linjebuss till och från skolan. Skolskjutsar och linjetrafik samordnades, istället för att – som tidigare – ofta köra parallellt på samma resväg. Resultatet är ett effektivare utnyttjande av samhällsbetalda resor.

Fler fördelar
Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer resulterade förändringarna i:

· att stadsbussarna i Karlskoga fick rakare och enklare linjer

· högre säkerhet för barnen i och med att det i de nya regionbussarna finns barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar

· att det är enklare att arbeta på expressbussen mellan Karlskoga och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som är integrerade i stolsryggarna

·  miljövänligare bränslen

· att det blivit enklare att komma ihåg busstider tack vare regelbundna turer på de större linjerna

Torgmöten
Det anordnades torgmöten den 16 augusti i Degerfors och i Karlskoga. På dessa torgmöten fanns representanter från Länstrafiken på plats för att svara på frågor kring den nya trafiken. Torgmötena var välbesökta och vi uppskattar alla synpunkter som inkom till oss.

Vad händer sen? 

Efter större linjeomläggningar görs alltid justeringar. Det är ett pågående arbete och vi arbetar aktivt med att ta till oss alla synpunkter och se över om vi kan anpassa linjerna så att de blir ännu bättre. 

Publicerat den: 12 september 2016