Augusti 2015 - Förändringar i södra länsdelenI augusti 2015 gjorde vi stora förändringar i linjetrafiken i södra länet och mot Örebro. Varför genomfördes dessa förändringar?

Vi jobbar ständigt på att bussen ska vara det bästa alternativet vid resor till och från jobbet. Genom att erbjuda ökad turtäthet, kortare restid och nya busslinjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt.

Fler resealternativ
Förändringar innebar att arbetspendlare till och från Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och södra delarna av Örebro fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade vi möjligheterna att pendla med buss till och från flera av de stora arbetsplatserna.

Större samordning
Linjeomläggningen innebär också att barn och ungdomar kan åka linjebuss till och från skolan. Skolskjutsar och linjetrafik samordnades, istället för att, som tidigare, ofta köra parallellt på samma resväg. Resultatet är ett effektivare utnyttjande av samhällsbetalda resor.

Fler fördelar
Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer innebar förändringarna:

· högre säkerhet för barnen i och med att alla regionbussar installerades med barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar

· enklare möjligheter att arbeta på expressbussen mellan Askersund och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som integrerades i stolsryggarna

· att bussarna fick miljövänligare bränsle

· enklare att komma ihåg busstider tack vare att tiderna lades med samma klockslag varje timme i den mån det gick   

Torgmöten
Mellan 11-18 augusti 2015 arrangerade vi flera torgmöten för att informera kring förändringarna. Torgmöten hölls i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå och representanter från Länstrafiken fanns på plats för att svara på frågor och samla in synpunkter.  

Vad hände sen? 

Efter större linjeomläggningar görs alltid justeringar. Hela hösten 2015 arbetade vi aktivt med att justera linjerna för att göra dem ännu bättre.

Publicerat den: 7 augusti 2015