Förseningsersättning

Vi vill att du ska kunna lita på att komma fram tryggt och säkert när du reser med oss, men det kan hända att något går fel: Bussar kan gå sönder och förare bli sjuka. Om du drabbas av ett sådant missöde, vill vi göra rätt för oss.

Försening på minst 20 minuter

Om förseningen är mer än 20 minuter eller om avgången ställs in och beror på oss, vår trafik eller brister i vår information och gör att du är sen till ditt resmål så kan Förseningsersättning betalas ut. Förseningsersättningen motsvarar resans enkelbiljettspris.

Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 36 resor/månad. Förseningsersättning betalas ut i form av reskassa som även kan användas vid delbetalning av en periodbiljett.

Resa med taxi eller bil

Om förseningar i busstrafiken eller brister i vår information gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål så kan du åka taxi istället. Taxin beställer du själv. Taxikvittot i original skickar du till oss tillsammans med det formulär i foldern som kan hämtas hos Länstrafikens Kundservice eller laddas ner från denna sida. Ersättningen uppgår till högst 1110 kr som sätts in på ditt konto. Önskas beloppet som reskassa lägger vi på ytterligare 50 kr.

Väljer du att ta din privata bil istället så ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock med högst 1110 kr. Önskas beloppet som reskassa lägger vi på ytterligare 50 kr.

När ska jag göra mina anspråk?

Vi vill ha dina anspråk snarast möjligt efter händelsen.

Vid resa med tåg

Om du reser med Länstrafikens biljetter på tåg, likställs vår Förseningsersättning med motsvarande hos tågoperatören. Villkoren kring ersättning finns att läsa på respektive tågoperatörs webbplats.

Förseningsersättning gäller inte

Länstrafikens Förseningsersättning gäller inte strejk, blockad, myndighetsåtgärd eller liknande. Undantag från Förseningsersättningen görs även vid förändringar i trafiken som Länstrafiken minst fyra dagar innan påbörjad resa har informerat om på webben, större hållplatser eller via lokalradion.

Ersättning utgår inte för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resor utanför TiM, TiB trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Gäller inte heller vid användande av förmånskort såsom ex. Företagskort eller Skolkort.

Ansöka om Förseningsersättning

Du ansöker enklast om Förseningsersättning genom att fylla i blanketten för Förseningsersättning: PDF Ladda ner blanketten för Förseningsersättning. Det är också möjligt att ansöka om Förseningsersättning via vår Kundservice. Du kan antingen ringa till Kundservice eller besöka vårt Kundcenter. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du via den här länken.

Publicerat den: 10 oktober 2016